Patronat Ramon Llull
Patronat Ramon Llull > Base de Dades Ramon Llull

Base de Dades Ramon Llull

La Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) és un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l’extensa producció que va escriure el beat mallorquí, a l’encara més extensa obra que li ha estat atribuïda al llarg del temps i sobre obres d'autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull.

El gran volum d’informació que conté i les prestacions que ofereix a l’usuari la converteixen en una eina de suport imprescindible per a l’editor de les obres de Ramon Llull en català, llatí o en qualsevol llengua.

Ha estat creada per Anthony Bonner i desenvolupada al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, per un equip de col·laboradors, amb la participació de diverses institucions, entre les quals el Patronat Ramon Llull.

És de lliure accés des de la xarxa i ofereix una versió en català i una versió en anglès.

© Patronat Ramon Llull

Aquest web es veu millor amb Firefox - Powered by CMSimple