Digitalització de manuscrits lul·lians

El Patronat Ramon Llull finança el projecte de digitalització i posada en xarxa del fons de 200 microfilms de manuscrits lul·lians en llengües romàniques del Centre de Documentació Ramon Llull. L'acord inclou la publicació en xarxa d'aquests microfilms digitals a la web Ramon Llull im WWW del Raimundus - Lullus - Institut de l'Albert - Ludwigs Universität de Freiburg i. B. En l'actualitat, la web del Lullus-Institut ja ofereix a consulta lliure imatges de més de 500 manuscrits d'obres en llatí. El projecte actual permetrà completar aquest fons, afegint-hi els manuscrits d'obres en català i en altres llengües romàniques.

Manuscrits digitalitzats i consultables en xarxa:

 1. Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 9443, Llibre de meravelles (occità).
 2. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Hisp. 51 (595), Llibre de meravelles (català), Art breu (català, fragment), Taula d'esta Art (català, incompleta).
 3. Bibliothèque Nationale de France, París, esp. 478, Romans de Evast e de Blaquerna (occità, incomplet).
 4. Bibliothèque Nationale de France, París, franç. 24402, Livre de Evast et de Blaquerne (francès).
 5. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Clm 10504, D'oració (català).
 6. Biblioteca Ambrosiana, Milà, H.8.Inf, Hores de santa Maria (català), Llibre de consolació d’ermità (català), Lo pecat d’Adam (català), Oracions e contemplacions de l’enteniment (català).
 7. Biblioteca de l'Ateneu, Barcelona, III, Llibre d’intenció (català), Llibre de l’orde de cavalleria (català), Llibre dels articles de la fe (català), Mil proverbis (català), Bernat Metge, Lo somni (català)
 8. Martinus Bibliothek, Magúncia, 220 h, Art demostrativa (català), Regles introductòries a la pràctica de l’Art demostrativa (català).
 9. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Hisp. 61, Llibre de Déu (català), Llibre de coneixença de Déu (català), Llibre de l'és de Déu (català), Doctrina pueril (català), Llibre d'intenció (català).
 10. Biblioteca del Palacio Real II-2462, Madrid, De quadratura e triangulatura de cercle (català).
 11. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Hisp. 67, Llibre d'Evast e Blaquerna (català).
 12. British Library, Londres, Add. 14040, Libro del gentil y de los tres sabios (espanyol), Comento del dictado (espanyol), Flores Bernardi (espanyol), Exemplo que acaescio en terra de Damasco (espanyol).
 13. British Library, Londres, Add. 16428, Llibre de meravelles (català).
 14. Biblioteka Jagiellońska, Cracòvia, Hisp. Qu. 63, Llibre d’intenció (català), Llibre de consolació d’ermità (català), Lo pecat d'Adam (català).
 15. Bibliothèque Nationale de France, París, Fr. 189, Llibre de meravelles (francès), Roman des sept sages de Rome (francès).
 16. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Hisp. 66, Doctrina pueril (català), Visió de Tundal (català).
 17. Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 3187, Doctrina pueril (català).
 18. Biblioteca Ambrosiana, Milà, I.34.Inf, Llibre de meravelles (català).
 19. Biblioteca Ambrosiana, Milà, D.535.Inf, Arbre de ciència (català).
 20. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Clm 10529, Doctrina pueril (català).
 21. Arxiu Nacional d'Andorra, Arxiu de les Set Claus, 1, Avicenna, Canon (llatí), Tristany (català), Doctrina pueril (català), Tencar (català).
 22. Bodleian Library, Oxford, Canon. Ital. 147, Sidrach (català), Secret dels Secrets (català), Llibre del gentil (català).
 23. Martinus Bibliothek, Mainz, 220i, Llibre de contemplació (llibre IV, català).
 24. Martinus Bibliothek, Mainz, 220k, Llibre de contemplació (Ll. III, caps. 169-226, català).
 25. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Hisp. 62, Llibre de demostracions (català).
 26. Bodleian Library, Oxford, Douce 162, Sant Vicent Ferrer, Sermons (occità), Fra Llorenç d'Orleans, Somme le Roi (fragment, occità), Doctrina pueril (fragment, occità).
 27. Biblioteca Ambrosiana, Milà, E.4.Sup, Doctrina pueril (occità).
 28. Societat Arqueològica Lul·liana, Palma de Mallorca, 2, Cent noms de Déu (català), Hores de nostra dona (català), D’oració (català), Llibre d’home (fragment, català), Ador-te vera carn (català), Sényer Déus, qui est un (català).
 29. Biblioteca Nacional, Madrid, 11559, Cent noms de Déu (català), Hores de nostra dona (català), Doctrina pueril (extractes, català), Llibre de Benedicta tu in mulieribus (català), Llibre de santa Maria (català), Ador-te vera carn (català).
 30. Bibliothèque Nationale, París, fr. nouv. acq. 6504, Jacobus de Voragine, (fragment, occità), Legenda Aurea, Doctrina pueril (fragment, occità), La passió de nostre Senhor (Mt 26-27) (fragment, occità), Llegendes de santa Sapiència i de santa Esperança (occità), Fra Llorenç d'Orleans, Somme le Roi (fragment, occità).
 31. British Library, Londres, Add 16429, Art de fer e solre qüestions (català).
 32. Biblioteca Nacional, Madrid, 185, Doctrina pueril (català), Arbre de filosofia d’amor (català).
 33. Franciscan Library, Dún Mhuire, Killiney, B 45, Llibre de Déu (català).
 34. Franciscan Library, Dún Mhuire, Killiney, B 95, Començaments de medicina (català).
 35. Collegio di San Isidoro, Roma, 1/18, Llibre d'intenció (català), Lo pecat d'Adam (català), Llibre de consolació d'ermità (català).
 36. Collegio di San Isidoro, Roma, 1/38, Aplicació de l'art general (català).
 37. Bibliothèque Nationale, París, fr. 763, Livre de Evast et de Blanquerne (francès), Visio Tungdali (francès), Gillebert de Cambres, Lucidaire (francès).
 38. Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 59, Proverbis de Ramon (català).
 39. Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 54, Art de fer e solre qüestions (català).
 40. Biblioteca Apostòlica Vaticana, Roma, Ottob. lat. 845, Cent noms de Déu (català), Plant de nostra Dona (català), Desconhort (català).
 41. Biblioteca Estense Universitaria, Modena, it. 455, Libro di meraviglie (italià).
 42. Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 542, Hores de santa Maria (català), Hores de nostra dona (català), Plant de nostra dona santa Maria (català), D'oració (català), Desconhort (català), Cent noms de Déu (català), Del concili (català).
 43. Biblioteca del Real Monasterio del Escorial x.III.3, Libro de maravillas (castellà).
 44. Biblioteca Nacional, Madrid, 10103, Oracions de Ramon (català), Ador-te vera carn (català), Sényer Déus, qui est un (català), Llibre dels articles de la fe (català).
 45. Societat Arqueològica Lul·liana, 6, Palma, Llibre de meravelles (català).
 46. Societat Arqueològica Lul·liana, 7, Palma, Llibre de meravelles (català).
 47. Bayerische Staatsbibliothek, Munic, Clm 10516, Llibre què deu hom creure de Déu (català).
 48. Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi Lat. E.IV.18, Cant de Ramon (català), Cent noms de Déu (català).
 49. Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 4850, Mil proverbis (català).
 50. Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 9344, Desconhort (català), Cant de Ramon (català), Dictat de Ramon (català), Del concili (català).
 51. Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 10275, Cant de Ramon (català), Llibre de Benedicta tu in mulieribus (català), , Ador-te vera carn (català), Sényer Déus, qui est un (català), Tractat de la concepció (català).
 52. Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 10734, Llibre de contemplació llibres I i II (català).
 53. Biblioteca Nazionale Marciana, It. 5044, Libro di meravigle (italià)
 54. Biblioteca Històrica de la Universitat de València, Ms. 216, Mil proverbis (català)
 55. Biblioteca Estenense, Modena, It. 798, Libro di meravigle (italià).
 56. Biblioteca Ambrosiana, Milà, R 105 sup., Proverbis d'ensenyament (català).
 57. Bodleian Library, Oxford, Canon Ital. 26, Libro di meraviglie (italià).
 58. Col·legi de la Sapiència, Palma, F-129, Arbre de filosofia d'amor (català), Cant de Ramon (català), Llibre del gentil (català).
 59. Staatsbibliothek, Berlín, Phill. 1911, Romanz d'Evast et de Blaquerne (francès).
 60. Biblioteca Corsiniana, Roma, 44.A.3, Llibre de meravelles (català), Llibre contra Anticrist (català), Lògica d'Algatzell (català), Arbre de filosofia desiderat (català).
 61. Biblioteca Ambrosiana, Milà, D 465 infProverbis d'ensenyament (català).
 62. Col·legi de la Sapiència, Palma, F-143. Llibre de contemplació (català).
 63. Societat Arqueològica Lul·liana, Fons Aguiló, 110, Cent noms de Déu, Hores de nostra dona santa Maria, D’oració, Desconhort, Desconhort de nostra dona santa Maria, Aplicació de l’Art general, Cant de Ramon, Del concili, Dictat de Trinitat, Lo pecat d’Adam, Dictat de Ramon, Medicina de pecat (català).
 64. Biblioteca Ambrosiana, Milà, O 87 Sup, Art breu, Arbre de filosofia desiderat, De la segona figura (fragment), Alfabet de l'Art (fragment), Proverbis de la Retòrica nova, Doctrina dels infants, De regulis, Ars moralis, Llibre de definicions (català).
 65. Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 700, Doctrina pueril (fragment, català).
 66. Arxiu Municipal, Palma, Biblioteca Llabrès, 27, Llibre d'intenció (fragment), Llibre què deu hom creure de Déu (fragment), Consectari de les quatre virtuts (català).