Patronat Ramon Llull
Patronat Ramon Llull > La NEORL > Volums en preparació

Volums en preparació


  • Art demostrativa, ed. Josep E. Rubio.
  • Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa, ed. Simone Sari
  • Art de fer e solre qüestions, ed. Joan Carles Simó.
  • Cent noms de Déu, ed. Simone Sari
  • Llibre de contemplació, vol. II,2 (llibre III) ed. Antoni I. Alomar et al.
  • De quadratura e triangulatura de cercle, ed. Elena Pistolesi.

© Patronat Ramon Llull

Aquest web es veu millor amb Firefox - Powered by CMSimple