La Comissió Editora

La programació i la realització científica de la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull recau en una comissió nomenada pel Patronat. Aquesta comissió es compon de dos consells: