Patronat Ramon Llull
Patronat Ramon Llull > The NEORL > Volumes in press

Volumes in press

Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez (reprint).

Llibre d’Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler (to be published at the end of 2008).

Llibre de meravelles, ed. Lola Badia.

Art de fer e solre qüestions, ed. Joan Carles Simó.

De quadratura e triangulatura de cercle, ed. Elena Pistolesi.

Llibre de Deu, Llibre del és de Déu i Llibre de conexença de Déu, ed. Guillem Amengual.

Llibre de contemplació, ed. Antoni Ignasi Alomar.

Llibre d’intenció, ed. Maria Isabel Ripoll.

© Patronat Ramon Llull

Aquest web es veu millor amb Firefox - Powered by CMSimple