Què és?

El 7 de maig de 1985, a Palma de Mallorca, es va constituir el Patronat Ramon Llull mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear, la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

L’objectiu principal d’aquest conveni és promoure l’edició de les obres que Ramon Llull va escriure en català mitjançant una aportació econòmica proporcional entre els tres governs signataris. La concreció d’aquest projecte és la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (NEORL).